Tribhuwan University
en np

अनुसन्धान निर्देशनालयको लघु अनुसन्धानका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सफल अनुसन्धानकर्ताहरुहरु सम्बन्धी सूचना

 

यस निर्देशनालयद्वारा आ.व. २०७७÷०७८ को नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने लघु अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुमध्येवाट सफल उम्मेदवारहरुको योग्यताको प्रतिस्पर्धाको आधारमा नामावलि प्रकाशित गरिएको छ । सफल उम्मेदवारहरुले मिति २०७७÷११÷२८ गतेसम्म यसनिर्देशनालयसंग उक्त लघु अनुसन्धान परियोजना अनुसन्धानकर्ताहरुले सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिसम्म  परियोजना सम्झौता गर्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई अवसर प्रदान गरिनेछ । साथै  सफल अनुसन्धान कर्ताहरुको नामावली त्रि.वि.को वेबसाइट www.tribhuvan-university.edu.np मा  राखिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
 

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 अनुसन्धान निर्देशनालयको लघु अनुसन्धानका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सफल अनुसन्धानकर्ताहरुहरु सम्बन्धी सूचना 2021-03-04 1443 View item