Tribhuwan University
en np

त्रिभुवन विश्वविद्यालय–विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रम समतामा आधारित अनुदान (Equity Based Grants) का लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

.

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2022-11-29 177 View item