Tribhuwan University
en np

Events

 2022-03-31

Call for Abstracts ELTAL Conference 2022

Call for Abstracts ELTAL Conference 2022

 2021-03-25

त्रिवि कार्यकारी परिषदको मिति २०७७।१२।०४ को बैठकको निर्णय नं.७४८ को...

त्रिवि कार्यकारी परिषदको मिति २०७७।१२।०४ को बैठकको निर्णय नं.७४८ को सम्बन्धमा 

 2021-03-04

अनुसन्धान निर्देशनालयको लघु अनुसन्धानका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सफल...

 

यस निर्देशनालयद्वारा आ.व. २०७७÷०७८ को नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने लघु अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने अनुस...

 2020-03-11

Budget Proposal 2078/79

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन महाशाखाद्धारा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९को लागी प्रस्तावित बजेटको नमुना फाराम भरी आर्थिक प्रशासन महाशाखाको इमेल ...

 2019-10-24

Student Exchange between TU and Shimane University Japan

Central Department of Geology, Kirtipur, Kathmandu has organized a farewell program on 2019/02/27 at Seminar hall of the department to professor...

 2019-10-24

Nepal Research Bhavan opened

Nepal Research Bhavan was opened in an event organized by Heidelberg Academy of Sciences and Humanities and National Archives Nepal at the Branc...

 2019-10-16

TU and BML Manjul University have signed MoU

July 29, Kathmandu

Tribhuvan University and BML Munjal University have signed a Memorandum of Understanding on July 29, 2019.

<...

 2019-10-16

वनविज्ञान अध्ययन सस्ंथानको विद्यापरिषदको बैठक सम्पन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थाको ६९ औं विद्यापरिषदको बैठक सम्पन्न मिति २०७६ साउन १५ गते भएको छ ।
उपकुलपतिको कार्यालयको स...